Veilig hijsen

Een certificaat halen om veilig te kunnen hijsen of om veilig lasten aan te slaan en te  verplaatsen is bij Dintron meer dan alleen maar een stropje eromheen en gaan.

Met enige regelmaat hoor je van cursisten die al eens eerder een hijscursus hebben gehad, dat de cursus niet veel voorstelde;
‘Theorie? Ja, wat over de kraan en wat over kettingen en stroppen’
‘Praktijk? Eén hijs oppakken en ergens anders weer neerleggen’.

Het aanslaan-, hijsen- en verplaatsen van lasten en het hijsen in een omgeving waar tevens andere werkzaamheden plaatsvinden brengt zeer veel risico’s met zich mee.
Niet alleen de kraanmachinist en de aanpikker maar óók hun collega’s zijn zich daar lang niet altijd van bewust!
Helaas wordt dat elk jaar weer bevestigd door het aantal arbeidsongevallen.
En die liegen er niet om zoals elke keer weer blijkt uit de cijfers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Daarom besteedt Dintron tijdens de diverse hijscursussen niet alleen aandacht aan het bedienen van de kraan en het aanslaan van de last maar ook aan het veiligheidsbewustzijn van de kraanmachinist en de aanpikker.
De hijscursussen zijn niet TCVT-gecertificeerd en dus niet geschikt voor hijswerkzaamheden (boven de 10 ton/meter) op een bouwplaats.

Niet alleen voor kraanmachinisten en aanpikkers maar ook voor hun collega’s die werken in een omgeving waar gehesen wordt, heeft Dintron speciaal een veiligheidsbewustzijnstraining ontwikkeld.

Veiligheid valt of staat niet alleen bij het veilig kunnen hijsen van lasten.
Er zijn namelijk veel meer factoren waar kraanmachinisten en aanpikkers en hun collega’s zich ook van bewust moeten zijn om een actieve bijdrage te kunnen leveren aan de veiligheid.

Voorbeelden van andere risicofactoren zijn;

  • De aard van de hijswerkzaamheden die moeten worden uitgevoerd.
  • De specifieke kenmerken van de diverse kranen.
  • De omgeving waarin gehesen wordt.
  • Andere collega’s (die lang niet altijd op de hoogte zijn van de risico’s).
  • Weersomstandigheden (windkracht).
  • Beschikbare hijsgereedschappen en hijsmiddelen.
  • De manier van aanslaan.
  • Ondergrondse- en bovengrondse factoren.
  • Communicatie met de kraanmachinist.

Tijdens de cursus veilig aanslaan-, hijsen en verplaatsen van lasten wordt de cursisten voortdurend gewezen op mogelijke veiligheidsrisico’s en hoe deze te voorkomen en/of hoe er mee om te gaan.

Dit bewustwordingsproces loopt als een rode draad door de gehele hijscursus.

Dintron begeleidt naar veiligheid.

Top