Bouwmachines

Een certificaat halen voor een bouwmachine is bij Dintron meer dan alleen maar een volle bak scheppen.

Met enige regelmaat hoor je van cursisten die al eens eerder een soortgelijk certificaat hebben behaald, dat de cursus niet veel voorstelde;
‘Over stabiliteit en onderhoud hebben we het niet gehad! Ik hoefde alleen maar een goeie volle bak te scheppen.’

Onder bouwmachines worden verstaan; machines die veelvuldig gebruikt worden om op de bouw, los gestorte producten te verplaatsen maar ook voor andere (vaak zware) werkzaamheden te verrichten. Hierbij moet u denken aan;

 • Wiellaadschop / shovel / loader.
 • (Mini) graafmachine.
 • Schranklader (Bobcat).
 • Starre verreiker.
 • Roterende verreiker.
 • Ruwterreinheftruck.
 • Hydraulische overslagkraan.

* Buiten de bouw kom je deze machines ook vaak tegen als onderdeel van een productieproces.

Het werken met een bouwmachine in een omgeving waar tevens andere werkzaamheden plaatsvinden brengt zeer veel risico’s met zich mee.
Niet alleen de machinist maar óók hun collega’s zijn zich daar lang niet altijd van bewust!
Helaas wordt dat elk jaar weer bevestigd door het aantal arbeidsongevallen.
En die liegen er niet om zoals elke keer weer blijkt uit de cijfers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Daarom besteedt Dintron tijdens de bouwmachine cursus niet alleen aandacht aan het bedienen van de machine maar ook aan het veiligheidsbewustzijn van de machinist.

Niet alleen voor machinisten maar ook voor hun collega’s die werken in een omgeving waar gewerkt wordt met een bouwmachine, heeft Dintron speciaal een veiligheidsbewustzijnstraining ontwikkeld.

Veiligheid valt of staat niet alleen bij het veilig kunnen bedienen van een bouwmachine.
Er zijn namelijk veel meer factoren waar machinisten en hun collega’s zich ook van bewust moeten zijn om een actieve bijdrage te kunnen leveren aan de veiligheid.

Voorbeelden van andere risicofactoren zijn;

 • De aard van de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd met de bouwmachine.
 • De specifieke kenmerken van de bouwmachine.
 • De omgeving waarin met de bouwmachine gewerkt wordt.
 • De verkeersveiligheid (op het bedrijfsterrein of op de openbare weg).
 • Andere collega’s (die lang niet altijd op de hoogte zijn van de risico’s).
 • Controle van- en onderhoud aan de machine.
 • De stabiliteit en de manier belasten van de machine.

Tijdens de bouwmachine cursus wordt de cursisten voortdurend gewezen op mogelijke veiligheidsrisico’s en hoe deze te voorkomen en/of hoe er mee om te gaan.

Dit bewustwordingsproces loopt als een rode draad door de gehele bouwmachine cursus.

Dintron begeleidt naar veiligheid.

Top