Disclaimer Dintron | interntransportopleidingen

Ondanks de constante zorg en aandacht die Dintron aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Dintron kan echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van die informatie. Aan de informatie op deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Dintron sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.dintron.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoeker van deze site. Dintron staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks.

Dintron behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de op deze site geplaatste informatie. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Dintron.


Top