Trekkers

Een certificaat halen voor een terminaltrekker is bij Dintron meer dan alleen maar een stukje rijden zonder trailer.

Met enige regelmaat hoor je van cursisten die al eens eerder een soortgelijk certificaat hebben behaald, dat de cursus niet veel voorstelde;
‘Theorie hebben we niet gehad! Ik hoefde alleen maar een stukje met de koppeltruck te rijden.’

De terminaltrekker wordt ook wel ‘tugmaster’, ‘roro-trekker’, ‘koppeltruck’ of yard-tractor genoemd en is er in tal van uitvoeringen.

Onze cursus ‘veilig werken met de terminaltrekker’ is daarom verkrijgbaar in een aantal varianten;

 • Terminaltrekker voor het verplaatsen van trailers.
 • Terminaltrekker voor het verplaatsen van containers door middel van een containerafzetsysteem.
 • Terminaltrekker voor het verplaatsen van platte wagens (Mafi) doormiddel van een losse
 • Gooseneck of een vaste steekboom.

Het werken met terminaltrekker in een omgeving waar tevens andere werkzaamheden plaatsvinden, of het rijden op de openbare weg brengt zeer veel risico’s met zich mee.
Niet alleen de bestuurder maar óók hun collega’s of andere weggebruikers zijn zich daar lang niet altijd van bewust!
Helaas wordt dat elk jaar weer bevestigd door het aantal arbeidsongevallen.
En die liegen er niet om zoals elke keer weer blijkt uit de cijfers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Daarom besteedt Dintron tijdens de terminaltrekker cursus niet alleen aandacht aan het bedienen van de trekker maar ook aan het veiligheidsbewustzijn van de bestuurder.

Niet alleen voor bestuurders van terminaltrekkers maar ook voor hun collega’s die werken in een omgeving waar gewerkt wordt met terminaltrekkers, heeft Dintron speciaal een veiligheidsbewustzijnstraining ontwikkeld.

Veiligheid valt of staat niet alleen bij het veilig kunnen bedienen van een terminaltrekker.
Er zijn namelijk veel meer factoren waar bestuurders en hun collega’s zich ook van bewust moeten zijn om een actieve bijdrage te kunnen leveren aan de veiligheid.

Voorbeelden van andere risicofactoren zijn;

 • De aard van de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd met het voertuig.
 • De specifieke kenmerken van de terminaltrekker.
 • De omgeving waarin met het voertuig gewerkt wordt.
 • De verkeersveiligheid (op het bedrijfsterrein of op de openbare weg).
 • Andere collega’s (die lang niet altijd op de hoogte zijn van de risico’s).
 • Het aan- en afkoppelen van de diverse trailers / platte wagens.
 • Controle van- en onderhoud aan het voertuig.
 • De stabiliteit en de manier belasten van de voertuigcombinatie.
 • De wijze van manoeuvreren.

Tijdens de terminaltrekker cursus wordt de cursisten voortdurend gewezen op mogelijke veiligheidsrisico’s en hoe deze te voorkomen en/of hoe er mee om te gaan.

Dit bewustwordingsproces loopt als een rode draad door de gehele terminaltrekker cursus.

Dintron begeleidt naar veiligheid.

Top