Hoogwerkers

Een hoogwerker certificaat halen is bij Dintron meer dan alleen maar een stukje omhoog en een stukje rijden.

Met enige regelmaat hoor je van cursisten die al eens eerder een hoogwerker certificaat hebben behaald, dat de cursus niet veel voorstelde;
‘Theorie? Stelde niet veel voor!’
‘Praktijk? Een keer omhoog en omlaag, een stukje rijden en klaar!’.

Het werken met een hoogwerker en het werken met een hoogwerker in een omgeving waar tevens andere werkzaamheden plaatsvinden, brengt zeer veel risico’s met zich mee.
Niet alleen de bedienaar van een hoogwerker maar óók hun collega’s zijn zich daar lang niet altijd van bewust!
Helaas wordt dat elk jaar weer bevestigd door het aantal arbeidsongevallen.
En die liegen er niet om zoals elke keer weer blijkt uit de cijfers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Daarom besteedt Dintron tijdens de hoogwerker cursus niet alleen aandacht aan het bedienen van de hoogwerker maar ook aan het veiligheidsbewustzijn van de bedienaar.

Niet alleen voor bedienaars van hoogwerkers maar ook voor hun collega’s die werken in een omgeving waar gewerkt wordt met hoogwerkers, heeft Dintron speciaal een veiligheidsbewustzijnstraining ontwikkeld.

Veiligheid valt of staat niet alleen bij het veilig kunnen bedienen van hoogwerkers.
Er zijn namelijk veel meer factoren waar bedienaars en hun collega’s zich ook van bewust moeten zijn om een actieve bijdrage te kunnen leveren aan de veiligheid.

Voorbeelden van andere risicofactoren zijn;

 • De aard van de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd met de hoogwerker.
 • De specifieke kenmerken van de hoogwerker.
 • De omgeving waarin met de hoogwerker gewerkt wordt.
 • De verkeersveiligheid (op het bedrijfsterrein of op de openbare weg).
 • Andere collega’s (die vaak niet op de hoogte zijn van de risico’s).
 • Weersomstandigheden (windkracht).
 • Risico’s bij het werken op hoogte (valgevaar!!!!!!).
 • Scheefstand / stabiliteit.
 • Ondergrond.
 • Elektrocutie.
 • Het soort harnasgordel en de manier waarop deze gedragen wordt.
 • Controle van- en onderhoud aan de hoogwerker.

Tijdens de hoogwerker cursus wordt de cursisten voortdurend gewezen op mogelijke veiligheidsrisico’s en hoe deze te voorkomen en/of hoe er mee om te gaan.

Dit bewustwordingsproces loopt als een rode draad door de gehele hoogwerker cursus.

Dintron begeleidt naar veiligheid.

Top